Machineveiligheid

SVG file
E2S

Iedere werkgever is bij wet verplicht om een veilig machinepark ter beschikking te stellen aan zijn operatoren. Waar bepaalde machines vroeger onmogelijk konden worden beveiligd, kan dat vandaag wel door de technologische vooruitgang. Om mee te zijn met ‘de huidige stand der techniek’ upgraden we dus oudere machines zodat ze beantwoorden aan de actuele veiligheidsnormen.

Veiligere machines na retrofit 

Vertrekkende van een risicoanalyse wordt een veiligheidsconcept voorgesteld. Dit concept vormt de basis voor de aanpassing en moet worden goedgekeurd door de leidinggevenden én de operatoren. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen veiligheid en werkbaarheid!

Na goedkeuring van het veiligheidsconcept volgt een aanbieding voor de implementatie van de nodige maatregelen.

Na de retrofit wordt alles gedocumenteerd en wordt gezorgd voor de CE-verklaring van overeenstemming (of inbouwverklaring). Een eventuele postrisicoanalyse hoort ook tot ons dienstenpakket.

Nood aan een Master in 
automatisering en upgrade?

Logo