HMI en SCADA

SVG file
E2S

Human Machine Interfaces (HMI) en SCADA-systemen geven inzicht in de actuele status en de historiek van machines en machinepark.

Human Machine Interfaces 

Human Machine Interfaces (HMI) zijn visualisatieschermen die op machines geplaatst worden zodat een operator zelf kan meevolgen wat de actuele status van een machine is en welke fouten zich eventueel voordoen. Het zijn de controlepanelen waarmee productielijnen in real time, lokaal en visueel opgevolgd en bediend worden.

Onze specialisten van E2S plaatsen nieuwe HMI’s op machines, maar ze voegen evenzeer visualisaties toe aan bestaande interfaces.

SCADA-systemen 

SCADA staat voor Supervisory Control and Data Acquisition. Het is een overkoepelend controlesysteem dat data verzamelt om een globaal overzicht te geven van de actuele status en de historische status van je volledige machinepark. Op die manier kan de productieverantwoordelijke op elk moment en op één centrale locatie (een pc in de controlezaal) de huidige status en historische productiedata zien.Onze experts van E2S installeren SCADA-systemen van Siemens WinCC (V7, Unified) en Ignition

Nood aan een Master in 
automatisering en upgrade?

Logo