Polarisatie - Indexmeting

SVG file
E2S

De polarisatie-indexmeting is een doorgedreven meting van de isolatieweerstand. Op basis van de polarisatie-index (PI) kunnen we bepalen in hoeverre een hoogspanningsmotor nog geschikt is voor gebruik. 

Wat is het nut van een polarisatie-indexmeting? 

Doorheen de jaren kan de isolatie in een elektrische motor degraderen. De oorzaken daarvan zijn divers: mechanische beschadiging door trillingen, thermische veroudering, vocht... De periodieke controle van de isolatie is daarom een belangrijke veiligheidsmaatregel voor grote motoren en zeker voor hoogspanningsmotoren. 

Wat meten we tijdens een polarisatie-indexmeting? 

Concreet meten we de isolatieweerstand gedurende 10 minuten. De verhouding tussen de meting na 1 minuut en de meetwaarde na 10 minuten levert de polarisatie-index op. Is die lager dan 2, dan is dat het signaal dat de machine moet worden gereinigd, gedroogd of opnieuw opgebouwd. In het slechtste geval wordt beslist om de motor uit gebruik te nemen. 

Periodieke en preventieve meting

De polarisatie-indexmeting is een meting die we periodiek en preventief uitvoeren om destructieve schade aan in hoofdzaak hoogspanningsmotoren te voorkomen. Dit kan zowel in onze werkplaats als ter plaatse bij de klant. 

Onze bevindingen en de resultaten van de analyse gieten we in een duidelijk verslag.  

Nood aan een Master in polarisatie-indexmeting?

Logo