Koolborstels en borsteldrukcontrole

SVG file
VDP industries

Koolborstels vormen een heel belangrijk onderdeel van een gelijkstroommotor of sleepringmotor. De juiste keuze van koolborstels en de borstelhouders is bepalend voor de levensduur van de collector of de sleepring en de slijtagesnelheid van de borstels.

Bij VDP Industries hebben we decennialang ervaring opgebouwd rond de selectie van het koolborstelsysteem. We bekijken de situatie ter plaatse en geven gefundeerd advies.

Om dit te ondersteunen wordt ook gespecialiseerde apparatuur voor onder andere onrondheidsmetingen van de collector, thermografische metingen en borsteldrukmetingen gebruikt. Dit kan zowel bij ons in onze werkplaats als ter plaatse bij de klant.

Zoals altijd worden de resultaten van een dergelijke analyse in een duidelijk verslag verwerkt.

Advies bij keuze van koolborstels 

Koolborstels zijn de achilleshiel van elke roterende DC-machine. Een goede keuze van het koolborstelsysteem vermijdt het vroegtijdig falen van de machine, verlengt de levensduur van de collector en vertraagt de slijtage van de borstels. Dit leidt tot minder productieverlies en lagere kosten.

 

Periodieke koolborstelcontrole 

Het nazicht van de koolborstels start steeds met een visuele controle. We kijken daarbij onder meer naar het slijtagepatroon. Stellen we een mogelijk probleem vast, dan gaan we over tot gespecialiseerde metingen zoals een onrondheidsmeting van de collector, een thermografische meting of een borsteldrukmeting. Dit kan zowel in onze werkplaats als ter plaatse bij de klant.

Nood aan een Master in koolborstels?

Logo