Troubleshooting op roterende machines

SVG file
VDP industries
SVG file
PM solutions
SVG file
E2S

Een onverwachte stilstand op een roterende machine heeft verstrekkende gevolgen. Naast het onvermijdelijke productieverlies doorbreekt dit de organisatie van de onderhoudsafdeling en moet er in allerijl ingegrepen worden.

Een snelle diagnose is in dit geval cruciaal. Onze experts gaan dan meteen op zoek naar een passend antwoord om het probleem te verhelpen. Tegelijk leggen ze de acties vast om het probleem in de toekomst te vermijden.

Image

Combinatie van expertises

Om plots opduikende problemen snel te identificeren en snel te kunnen oplossen, werken de verschillende afdelingen van Masters of Industry zeer nauw samen. Door onze expertises op het vlak van predictief onderhoud (PM Solutions), preventief onderhoud (VDP Industries) en retrofit (E2S) te bundelen, kunnen we de impact van onverwachte machinestilstanden tot een absoluut minimum beperken.Onze zoektocht naar de oorzaak van een storing kan bijvoorbeeld starten met een trillingsmeting en uitmonden in een bliksemsnelle retrofit van een machine. 

Of na een herstelling via onze 24u service kan de heropstart van de productie gevolgd worden door een Root Cause analyse die op haar beurt kan leiden tot een aanpassing van de aandrijving of aansturing van de productie.