Datalogging

SVG file
PM solutions
SVG file
E2S

Via datalogging verzamelen we real-time data over de status en prestaties van machines. Deze techniek levert ook informatie op over de conditie van slijtageonderdelen. Ideaal dus om afwijkingen, storingen en problemen proactief te identificeren om zo tijdig te kunnen ingrijpen.

Hoe verloopt datalogging? 

Om data te verzamelen, plaatsen we toestellen en/of extra sensoren op de machine. Deze loggen parameters doorheen de tijd en leveren zo nuttige inzichten over het productieproces.

Continue metingen brengen afwijkende waarden in de productieproces aan het licht. Ze vormen de basis voor het belangrijkste doel van datalogging: problemen in een vroeg stadium detecteren om ze daarna snel op te kunnen lossen.

Datalogging bij elektrische storingen 

Datalogging kunnen we ook inzetten om sporadische problemen te analyseren. Wanneer zich bijvoorbeeld een elektrische storing voordoet, gebruiken we datalogging om de diagnose te stellen en de oorzaak van de storing te achterhalen.

Nood aan Masters in datalogging?

Logo